Koutští zastupitelé se rozhodli udělit výjimku z počtu žáků a dofinancovat rozpočet zdejší základní školy, aby zabránili sloučení tříd.

„Limit pro naši školu je 74 žáků a v letošním roce je počet dětí o deset nižší. Spojování tříd jsme již v minulých letech zamítli. Požadavky rodičů jsou poměrně vysoké a v případě sloučení by mohli pociťovat zhoršení výuky,“ uvedl starosta Kouta na Šumavě Václav Duffek s tím, že pro rodiče by to mohl být důvod přemístit děti do jiné školy, což by pomalu mohlo vést ke zrušení místní základní školy.

„Hodně koutských dětí už nyní navštěvuje základní školu v Mrákově, neboť zemědělské družstvo poskytuje zdarma svoz školních dětí i z okolních vesnic. Na druhou stranu naše učitelky jsou školené k výuce dětí, které potřebují speciální péči a některé k nám dojíždí až z Kolovče,“ dodal Duffek.

S udělením výjimky z počtu žáků jsou spokojeni i pedagogové.

„Velice si vážíme podpory obecního úřadu, protože jednají hlavně ve prospěch dětí. Pokles dětí nám pomohou vyřešit finanční dotací. V opačném případě by došlo ke sloučení ročníků, což by nebyla žádná tragédie, ale pokud máme možnost učit v samostatných ročnících, vítáme to. Můžeme tak snadněji integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,“ uvedla ředitelka školy Milada Mazancová.