Částí programu byly informace Zdeňka Kašpara z plzeňské firmy týkající se kompenzačních pomůcek, které mohou usnadnit život lidem, kteří hůře slyší. Jsou to např. signalizační zařízení k domovnímu či bytovému zvonku (zesilující zvuk a upozorňující světelně), vibrační a světelné budíky, zesílený telefon, speciální sluchátka k poslechu radia či televize a jiné. Také jsme se dozvěděli o možnosti získat sluchadla na obě uši, každé nyní s vyšším příspěvkem od zdravotní pojišťovny, s platností od 1. 1. 2019.

Pokud bude zdárně dokončeno schvalovací řízení (což je nadějné). Tuto informaci nám osobně sdělila prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých Šárka Prokopiusová. Jako vždy na podzimní schůzi přijel Jaroslav Paur, ředitel ústředí svazu a výborný technik, který zájemcům (členům i nečlenům základní organizace) zdarma zkontroloval a seřídil sluchadla a podal odborné informace. Byl dopoledne i v poradenském centru pro sluchově postižené v Jindřichově ulici. Schůzi navštívila i jeho zástupkyně Jana Felgerová. Jsme rádi, že na schůzi přišli nejen nedoslýchaví, ale i neslyšící občané, kterým tlumočila ve znakovém jazyce Anna Moudrá, tlumočnice z poradenského centra. Zakoupit bylo možné baterie a filtry do sluchadel od ředitelky poradenského centra Jany Šizlingové – Šimáčkové.

Paní Kaucká, tajemnice městské Rady seniorů, informovala o začínající seniorské akademii i dalších akcích. Připomněla, že program akademie a každý měsíc probíhající akce jsou zveřejňovány ve vitríně městské Rady seniorů u radnice.

Závěrem bych chtěla připomenout, abychom se zvláště my starší, kteří už máme problémy se sluchem, nestyděli, ale snažili se tak, jako mnozí nosíme brýle, využít i pomůcky pro kvalitní slyšení. Proto se přijďte poradit do poradenského centra v Jindřichově ulici 214. Rádi vás uvidíme i na našich výletech, o kterých se můžete také informovat v poradenském centru nebo si o nich přečíst, mimo dalších zajímavých informací, na jeho webových stránkách: www.snndo.cz.

Mgr. Libuše Kubertová, předsedkyně ZO