Otec František Karel musel rodové sídlo u Blížejova kvůli finančním problémům prodat, a tak se přestěhovali do Domažlic. O výchovu se starala především matka belgického původu Marie Ludovika, rozená d’Hoop. Manželé vedli své syny k demokracii a národní hrdosti. V Praze pak všichni tři sourozenci vystudovali Strakovu akademii.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkKroky nejstaršího Františka směřovaly na právnickou fakultu. Později vstoupil do diplomacie. Působil na velvyslanectví v Londýně a také na československém zastupitelství ve Vídni. Podle historika Zdeňka Hazdry z Ústavu pro studium totalitních režimů podepsal během okupace on a jeho syn Jiří prohlášení české šlechty, která dala najevo odpor vůči německému obsazení a sounáležitost s českým národem. Po heydrichiádě byl zatčen, vězněn na Pankráci. Poté byl převezen do Terezína a nakonec do koncentračního tábora Dachau.

Jako jediný z bratrů válku přežil. Po ní se stal československým vyslancem ve Vídni, kde zůstal do převratu v únoru 1948. Posléze byl penzionován. V roce 1950 zatkli komunisté jeho syna Jiřího a odsoudili za velezradu a vyzvědačství. Krátce nato František dostal infarkt a zemřel.

Druhorozený Antonín se věnoval teologii. Po studiu v Praze a Římě byl jmenován kanovníkem svatovítské kapituly a arcibiskupským kancléřem. Právě na tento post v roce 1940 rezignoval. Pomáhal při odboji, jehož členy schovával.

Historik Hazdra ve své studii zmiňuje, že Antonín možná věděl o úkrytu parašutistů, kteří spáchali atentát na Heydricha. Krátce po útoku byl kněz během mše zatčen, z Terezína deportován do Osvětimi, kde v roce 1942 zahynul.

Nejmladší Zdeněk pracoval jako redaktor v Lidových novinách. Rovněž on bojoval proti totalitě. Vystupoval pod krycím jménem Halík či Bedrník a byl důležitou spojkou mezi protektorátní a exilovou vládou v Londýně. Mimo jiné se podílel na přípravách Vavřinecké pouti v Domažlicích, jež se stala manifestací proti nacismu. Gestapo ho zatklo už v roce 1941, odvezlo do pankrácké věznice. V únoru 1945 skončil v Malé pevnosti Terezín, kde byl popraven.