Tradiční setkání s novodobými tvůrci a rozšiřovateli kulturního bohatství kraje Psohlavců vyvrcholilo v neděli velkou manifestací v letním kině. Zúčastnila se jí stranická a vládní delegace v čele s předsedou České národní rady Evženem Erbanem. Mezi jejími členy byl i ministr vnitra ČSR a poslanec Domažlicka v České národní radě Josef Jung. Mezi srdečně uvítanými hosty Chodských slavností byl i konzul SSSR se sídlem v Karlových Varech N. I. Semjonov.

Hlavní projev v úvodu včerejšího pořadu v domažlickém kině přednesl předseda České národní rady Evžen Erban. Zdůraznil hned v úvodu, že tato každoroční manifestace je důležitou součástí setkání našeho lidu s představiteli strany a vlády a má vždy vysoký politickoideový význam. Připomenul, že všichni si uvědomujeme, že obyvatelé Domažlicka na samých hranicích socialistického společenství se uvědoměle, obětavě a úspěšně podílejí na budováni lepšího společenského řádu a že zde již socialismus hluboko a pevně zapustil své kořeny.