Ředitelé některých škol se tím snaží ušetřit mzdové náklady na své zaměstnance.

„Podobné zoufalé činy jen jasně poukazují na kritický stav financí a ekonomickou nestabilitu škol, které se každoročně potýkají s ponižováním rozpočtů," komentuje tento trend z posledních let ředitel poběžovické školy Vladimír Foist.

„Celkem máme v evidenci 25 uchazečů  s požadovaným zaměstnáním v oboru učitel," popsala aktuální stav Vlaďka Bajgarová z domažlického úřadu práce.
„Stalo se mi to jednou, hned po prvním roce, který jsem odučila po návratu z mateřské. Dva měsíce jsem byla zaregistrovaná na pracovním úřadě a od září jsem pak dostala smlouvu na dobu neurčitou,"  zavzpomínala na prázdniny před několika lety mladá učitelka z jednoho středně velkého města na Domažlicku. Své jméno nechtěla zveřejnit, redakce její totožnost zná.

„Cítila jsem se podřadně, nerada bych se do podobné situace dostala znovu. Společnost si učitelů a vzdělávání vůbec strašně málo váží," dodala učitelka.

Vladimír Foist působí v ředitelských pozicích škol dvanáct let. „Nikdy jsem podobný prostředek nevyužil, s výjimkou předem dohodnutých krátkodobých smluv například s externisty.  Podobné praxi se snažím předcházet vysilujícím bojem o posílení rozpočtů školy z různých rozvojových programů a grantů."
Přidává i svůj názor, kdy mají smlouvy na dobu určitou s kantory svůj význam: „Smlouva na dobu určitou by měl být prostředek k tomu, aby ředitel ochránil organizaci před rizikem špatné volby zaměstnance a rozhodně nesouhlasím s jejím zneužíváním k tomu, že slouží k záchraně školních financí," uzavírá Foist.