Základní škola Holýšov má smělé plány na využItí školní zahrady k interaktivní výuce v přírodním prostředí.

Část zahrady, kde nyní rostou pouze staré ovocné stromy, by měla sloužit k relaxaci o přestávkách i po vyučování a k výuce nejrůznějších předmětů.

„Při pěkném počasí by se žákům příjemně učilo v zelené učebně ve formě altánu. Měla by tu být názorná sbírka hornin, učitelé fyziky, prvouky a přírodovědy by ocenili sluneční hodiny. Vyučující přírodopisu, zeměpisu a pracovních činností by uvítali rozšíření stávající sbírky rostlin o nepůvodní, se kterými se žáci přesto mohou setkat a měli by je také znát,“ popisuje zástupkyně ředitele pro I. stupeň Alena Ježková.

Řešením by podle ní mohla být i naučná „Cesta kolem světa“ s přírodními ukázkami společenstev z různých ekosystémů i z cizích krajů.

Na rozhodování o budoucí tváři zahrady se podíleli vlastními nápady i žáci školy. Návrh úpravy zahrady nyní zpracovává projektantka, která již tento týden předloží škole předběžnou studii.

Finanční prostředky na realizaci projektu se letos škola snažila neúspěšně získat z grantového programu Zelené školní zahrady z Nadačního fondu Zelený poklad.

„Přiští rok to zkusíme zase, pokud nebude celý program omezen pouze na školy v Plzni, v tom případě se budeme muset poohlédnout jinde,“ plánuje zástupkyně.

Žáci by se měli aktivně zapojit i do péče o zahradu.

„Naší představou je patronát jednotlivých ročníků nad různými částmi zahrady, o které budou pečovat, vylepšovat je a pomáhat s jejich úpravou. Tím bychom chtěli u žáků vzbudit zájem a pocit odpovědnosti,“ zakončila Ježková.