Areál je tak díky 16 milionové investici bezbariérový a disponuje dvěma novými jazykovými učebnami, novou třídou pro výuku přírodních věd, dvěma bezbariérovými toaletami a počítačovou učebnou.

Třídy pro výuku jazyků mají vždy kapacitu pro 25 dětí, ovšem jedno z míst je vždy učeno pro handicapovaného žáka.

O modernizaci odborných učeben a bezbariérovosti školy se hovořilo již v roce 2018. Projekční práce však začaly mnohem dříve, a to v roce 2015.

,,Přípravy včetně projektové dokumentace začaly v roce 2015. Čtyři roky jsme čekali na zajištění dotací,“ shrnul ředitel školy Karel Štípek.

A právě dotace lvím podílem pomohly ke všem novinkám, které projekt sliboval. Plány zahrnovaly i připojení na internet v celé budově školy, výstavbu výtahu či zvýšení kvality komunikace v cizím jazyce na prvním i druhém stupni základní školy. A to by se mělo od začátku nového školního roku 2020/2021 splnit díky novému vybavení.

„Moderní interaktivní vybavení poslouží k výraznému zvýšení doby, po kterou bude žák aktivně během vyučovací hodiny mluvit v cizím jazyce,“ uvedl za radnici při prohlídce dokončeného projektu Josef Babor.

Ve vzniklé třídě určené pro výuku informačních technologií a výpočetní techniky najde své místo celkem 17 žáků. I tady se myslelo ale na handicapované, jedno místo je totiž určeno právě jim.

Co se týká výtahů, budou se ovládat pomocí přidělovaných čipů. Rozhodně se s nimi ale nebudou vozit všichni. Výtah není primárně určen pro běžný provoz pro všechny žáky a pedagogy. Čipů je k dispozici pouze padesát.

Kromě modernizace učeben se v budově základní školy musely vyměnit i rozvody, instalace a svítidla. Nové jsou také podlahy, zastínění oken a nábytek.

,,Svým způsobem nám pomohla situace okolo koronaviru. Měli jsme prázdnou školu, což omezilo komplikace pro stavbaře,“ poznamenal ředitel Štípek.

Projekt za šestnáct milionů se finančně rozdělil na několik zdrojů. Jak jsme zmínili největší podíl na tom měly dotace, a to z 85 % z programu IROP. Zbylé náklady pokryly státní finance a městský rozpočet.

Velmi podobnou proměnou si od září tohoto roku začne procházet i druhá domažlická Základní škola Komenského 17. I zde projekt zaměří na bezbariérovost. Mimo jiné vznikne i pět nových učeben v podkroví školy.

„Tato akce je ale finančně náročnější, jde o tři budovy, vše je tak složitější. Stavební práce jsou vyčísleny na necelých 35 milionů korun,“ doplnil místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.