Většina škol na Domažlicku ale plaveckou výuku zachovala.

„Plavat by měl umět každý. To, že plavecké kurzy už nejsou povinné, je krok špatným směrem," myslí si ředitel domažlického plaveckého bazénu Jiří Houška s tím, že se v Česku v posledních letech zvyšuje počet utonulých.

„Rodiče by měli začít chodit s malými dětmi do plaveckých kurzů, pak by je měli dát třeba do plaveckého oddílu nebo jiného kroužku, kde se naučí plavat od lidí, kteří to umí. Škola by to měla jen nějakým způsobem jistit," uvádí ředitel Houška.

„Zda bude výuka plavání v dané základní škole povinná, záleží na tom, zda s ní počítá školní vzdělávací program dané školy . Jinak může škola plavání poskytovat jako nepovinný předmět," říká mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Klára Bílá.

„Podle našich informací poskytuje výuku plavání 92 % škol. Přesnou databázi škol, které do své výuky zařadily plavání, ministerstvo ale nevede," dodala mluvčí.

V lednu 2015 vydalo ministerstvo metodický pokyn k zajištění výuky plavání v základních školách.

„Jeho obsahem jsou informace o právních předpisech a postupu, který školám doporučujeme dodržovat při zajišťování a financování plavecké výuky na 1. stupni základních škol," doplnila Bílá.

„Plavat jsem se učil s bratrancem a dědou několikrát v létě na rybníku na Babyloně a taky párkrát v bazénu ve Kdyni. Ve škole jsme taky měli plavání, dostal jsem mokré vysvědčení, že uplavu 100 metrů," vzpomíná desetiletý Ondra Vandora.

„Naši žáci absolvují plavecký výcvik vždy ve druhém a ve třetím ročníku, pokaždé 10 hodin. Jezdíme do Plaveckého bazénu v Domažlicích. Děti vždy jezdí celý týden, denně absolvují dvě hodiny výcviku, a protože doprava zabere nějaký čas, většinou se v tomto týdnu učí maximálně jednu hodinu denně," popisuje stálou praxi ve staňkovské základní škole ředitelka Jitka Suchá.

„Část příspěvku na plavecký výcvik hradí rodiče, část město. Dětem ze sociálně slabých rodin nabízíme možnost úhrady příspěvku z prostředků Farní charity ve Staňkově," doplnila podrobnosti ředitelka Suchá.

„Plavecký výcvik považujeme za smysluplný a pro děti důležitý, proto si myslíme, že by měl být pro všechny zdravé žáky povinný," uzavírá postojem staňkovské školy Jitka Suchá.

Podobné stanovisko k plaveckým kurzům mají i Mrákovští.

"Základní škola Mrákov plavecký výcvik organizuje pro 2. – 5. třídu v rozsahu 10 hodin v každém ročníku. Rodiče hradí finanční příspěvek. Jsme přesvědčeni o tom, že tento výcvik smysl má, proto jej máme uveden ve školním vzdělávacím programu, tudíž je pro naše žáky povinný," shrnul ředitel ZŠ Mrákov Vladimír Duffek.