Dvacet až třiadvacet korun. Tolik stojí rodiče oběd pro jejich děti například v domažlické školní jídelně. Ne všichni jsou však schopni jej svému dítěti zaplatit.

Aby o polední teplé jídlo školáci nepřišli jen kvůli špatné sociální situaci své rodiny, o to se snaží nadace Woman for woman ve spolupráci s vedením škol.

„Tato nadace nám pomáhá zajistit finanční příspěvky na obědy," potvrzuje Petr Lehner pověřený řízením poběžovické základní školy. „Celkový počet podpořených žáků v naší škole je 15, ale z našeho pohledu by byla potřeba minimálně dvojnásobná kapacita pomoci," shrnuje Lehner.

„Šance na získání podpory ještě z jiných zdrojů samozřejmě existuje, ale vzhledem ke kladné zkušenosti a spolupráci se zmíněnou nadací ji naše škola nevyužívá," uzavírá ředitel školy.

Nadační peníze pomáhají i v Domažlicích. „Rada města schválila příspěvek 10 164 korun na obědy pro děti v ZŠ Msgre B. Staška," uvedl místostarosta Stanislav Antoš.

„S podporou pro děti musí na prvním místě souhlasit a o pomoc požádat rodiče," připomíná ředitel této školy Karel Štípek. „Jednotlivé rodiny nám pomáhá vytipovat sociální terénní pracovnice. Stává se, že těmto dětem seženeme pomoc, ale ty si jí neváží. Nechodí na obědy a nechávají je klidně propadnout," vypozoroval Štípek.

„Je těžké říci, kolik dětí by podobnou pomoc potřebovalo. Snažíme se rodinám pomoci, ale když přijde rodič podepsat smlouvu a je cítit alkoholem a cigaretami, tak polemizujeme, zda je naše snaha přínosem či naopak nenapomáháme rodičům si za ušetřené peníze pořídit více alkoholu a cigaret," obává se ředitel.

Před dvěma lety žádal nadaci o pomoc se zajištěním obědů pro 4 děti z rodiny, kde byla pouze matka samoživitelka, ředitel domažlické ZŠ Komenského Ivan Rybár. „Nebyl jsem se žádostí úspěšný a od této doby na škole tak podobně závažný případ neeviduji," shrnul ředitel.