Vstupní a evidenční systém vyšel Základní školu Domažlice v ulici Komenského na zhruba 650 tisíc korun. Jeho cíl je jasný. Rozšířit bezpečnostní systém ve škole a zjednodušit vstup žákům do šatny.

„U hlavního vchodu školy budou nainstalovány příchozí a odchodové čtečky, kde se bude muset zaregistrovat každý žák školy. Registrace bude probíhat pomocí čipu, který již každý žák vlastní, a slouží mu k přihlašování ke školnímu stravování," vysvětluje ředitel školy Ivan Rybár.

Tentýž čip potom umožní přístup žákům do šaten, kde jsou kromě čteček nainstalovány i elektronické zámky. Každý jedinečný čip žáka tak umožní vstup pouze do příslušné šatny.

„Celý evidenční systém bude propojen s evidenčním systémem Bakaláři, který již škola používá mnoho let. A protože od 1. září najedeme také na systém elektronické žákovské knížky, budou mít rodiče spolu s informacemi o prospěchu svého dítěte možnost elektronicky zjistit, zda je jejich dítě přítomno ve škole," vysvětluje Rybár.

Stejný systém bude ihned nastaven i pro zaměstnance školy a pro ostatní strávníky, kteří navštěvují školní jídelnu.

Ostatní návštěvníci školy se budou muset nahlásit ve vrátnici.

Stejný zabezpečovací systém, rozšířený docházkový systém pro žáky a elektronická žákovská knížka budou od 1. září zavedeny i na Základní škole a mateřské škole v ulici Msgre B. Staška.

Všechny třídy tam byly také vymalovány a z důvodu nárůstu žáků investoval ředitel Karel Štípek ještě 90 tisíc korun do nákupu nových šatních skříněk.
Další finance škola využila na položení nových podlahových krytin nebo na nákup nové květinové výzdoby do školního atria.

Jednou z největších investic v hodnotě jednoho milionu korun bylo osazení radiátorů samovyvažovacími ventily a termostatickými hlavicemi v celém areálu budovy ZŠ Komenského.

„Vyměnili jsme také počítače v jedné z učeben informatiky, rozšířili jsme kapacitu školní družiny na sedm oddělení pro 210 žáků a plánujeme také rekonstrukci školní zahrady, na kterou se podařilo získat dotaci 300 tisíc korun z programu Oranžová hřiště," doplnil ještě ředitel Rybár.

Autoři:(job, bub)