„Dokumentace na opravu fasády dívčí školy je připravena od roku 2005. Nynější zákon požaduje ale podrobnější verzi. Doplnění bude stát 18,6 tisíce korun," informoval starosta Miroslav Mach. Dokumentace na bývalou chlapeckou školu vyjde na 72 tisíc a na spojovací krček (v němž je družina a jídelna) na 21 tisíc korun.

Zdobená fasáda je na obou historických budovách na vnější straně do ulice. Na vnitřní straně do dvora je hladká, bez zdobení.

V souvislosti s plánovanou renovací objektů Mach zmínil i plánovanou nástavbu na zmíněný spojovací krček.

„Zatím k nínedojde, nemáme všechna kladná potřebná vyjádření," konstatoval starosta.

Více problémů s padajícími kusy omítky je na budově bývalé dívčí školy, která stojí přímo u křižovatky u autobusového nádraží a v níž se učí školáci prvního stupně.

Radnice připravuje podklady pro výběrové řízení na stavební firmu, která renovaci fasád provede.

Odhadované náklady činí 5 milionů korun. Termín, kdy se oprava uskuteční, ještě není jistý – záleží na rozpočtových prioritách, které zvolí zastupitelé při schvalování městského rozpočtu.