Rekonstrukce Mateřské školy v Holýšově je konečně u konce. Opravená budova bude slavnostně otevřena příští týden v úterý.

Školka získala zpět svůj původní funkcionalistický vzhled. Na její fasádě byl obnoven nápis Masarykova škola, který všem připomene původní funkci této budovy z konce 20. let minulého století.

Výstavba tehdejší Masarykovy školy začala 16. září 1928. Budova byla slavnostně otevřena 15. září 1929. Holýšov tak získal první českou školu ve funkcionalistickém stylu, který byl typický pro tehdejší školská zařízení.

PŮVODNÍ BUDOVA Masarykovy školy ve 20. letech 20. století byla postavena ve funkcionalistickém stylu.

Svému účelu budova sloužila až do roku 1938, potom byla využívána jako škola německá.

„Během období II. světové války byla přestavěna a získala charakteristický vzhled s mohutným krovem a špičatou střechou. Takto si objekt dnešní Masarykovy školy pamatuje většina obyvatel města," připomíná starosta Holýšova Jan Mendřec.

PODOBA MASARYKOVY ŠKOLY po přestavbě po II. světové válce. Takto si jí pamatuje většina obyvatel Holýšova.

Slavnostnímu ukončení rekonstrukce mateřské školy budou přítomni také čtyři dosud žijící žáci původní české školy, kteří museli budovu opustit před válkou v roce 1938.

Důvodem letošní rekonstrukce byl špatný technický stav střechy. Do školky zatékalo, střešní krytina se lámala a hrozilo, že na někoho spadne.

Opravy objektu odstartovaly kvůli zpoždění při výběru dodavatele až koncem července.

„Rekonstrukce proběhla za částečného provozu. Město samozřejmě během prací dbalo na co nejvyšší bezpečnost dětí a zaměstnanců mateřské školy," sdělil starosta města.

Řadě rodičů se přesto nelíbily podmínky panující ve školce při rekonstrukci, vadilo jim, že nebyly dostatečně informováni a že se jejich děti poté, co zateklo do kuchyně mateřinky, musely přesunout do jiné školky nebo zůstat doma.

„Pořád se mi nelíbí, jakým způsobem město k rekonstrukci přistupovalo, ale alespoň už je to konečně za námi. Zvládli jsme to a školka nyní vypadá opravdu…velkolepě," podotkla jedna z maminek, která si nepřála být jmenována.

Náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 6,59 milionu korun.

„Podařilo se nám vysoutěžit dobrou cenu a také získat dotaci ve výši 3,8 milionu korun. Zbývající prostředky, které byly použity na opravu střechy, uhradilo město ze svého rozpočtu," dodal starosta Mendřec.

Rekonstrukci mateřské školy podpořil Státní fond životního prostředí. Bylo provedeno kompletní zateplení a výměna oken budovy, což přispěje především ke snížení energetické náročnosti objektu.

„Město Holýšov by chtělo tímto poděkovat všem pracovníkům mateřské školy za trpělivost a obětavou práci během úprav budovy. Děkujeme rovněž rodičům za shovívavost během rekonstrukce školky, jejíž provoz musel být po dobu stavebních prací omezen," zakončil starosta Mendřec.

VIZUALIZACE rekonstrukce budovy školky.