Vše při starém – tak se dá shrnout poslední dění okolo případného osamostatnění mateřské školy v Poděbradově ulici z městské příspěvkové organizace, která zastřešuje celkem pět školek v Domažlicích.

Zastupitelé vznik samostatného subjektu na svém posledním zasedání neschválili.
Požadavek na odtržení od centrální organizace vznesla petice rodičů dětí navštěvujících toto zařízení z 24. června loňského roku. Hlavním impulzem pro její sepsání byl úmysl ředitelky příspěvkové organizace Anny Bauerové sloučit vedení školek v Poděbradově a Benešově ulici pod jednu vedoucí učitelku. Ředitelka argumentovala zejména úsporou nákladů.

„Minulé zastupitelstvo se touto peticí zabývalo a ponechalo ji k projednání novému zastupitelstvu,“ uvedla Dagmar Murínová z odboru kanceláře starosty domažlické radnice. Uplynulo šest měsíců od minulého projednávání a nově zvolení zastupitelé se k tématu v minulém týdnu vrátili.

„Mezitím 40 dětí odešlo do školy,“ upozornila Bauerová s tím, že si není jista, kolik podpisů pod peticí z původních dvaadevadesáti je tak nyní aktuálních. Zastupitelům přečetla i dopis zaměstnanců školky v Poděbradově ulici, který byl adresován domažlickým radním, odborové organizaci a krajskému úřadu.

„Déle než rok pracujeme pod dlouhodobým stresem a se zvyšujícím se tlakem. Není nám znám osud a budoucnost našeho pracoviště. Neustálé spekulace o způsobu vedení naší školy a petice rodičů založená na jednostranných informacích a neustálé oddalování řešení situace nepřispívají na klidu pro práci s dětmi,“ píše se v prohlášení, které podepsalo 10 z 12 zaměstnanců školky v Poděbradově ulici.

Starosta Miroslav Mach (SPMD) navrhl zastupitelům, aby pověřili odbor školství vypracováním podkladů, z kterých by byly patrné náklady na vznik a provoz samostatné školky v porovnání se zapojením do centrální organizace, a shrnutím dalších výhod a nevýhod.

V jedenadvacetičlenném zastupitelstvu pro tento návrh hlasovalo z 15 přítomných jen osm (všichni z SPMD). Nebyl tak schválen. Následovalo rozhodování o zřízení samostatné školky, ve kterém 7 zastupitelů (ČSSD, KSČM, SNK 2010) bylo proti a 8 (SPMD) se zdrželo hlasování.