„Celý vstupní a evidenční systém rozšíří bezpečnostní systém ve škole a zjednoduší žákům vstup do šatny. U hlavního vchodu budou nainstalovány příchodové a odchodové čtečky, jimiž se bude muset zaregistrovat každý žák," popisuje technické novinky ředitel domažlické ZŠ Komenského Ivan Rybár.
„Registrace bude probíhat pomocí čipu, který již každý žák (kromě budoucích prvňáčků) vlastní a slouží mu k přihlašování ke školnímu stravování. Tentýž čip také umožní žákům přístup do šaten, kde jsou kromě čteček nainstalovány i elektronické zámky. Každý jedinečný čip žáka umožní vstup pouze do příslušné šatny," zmínil Rybár.

Podobné zabezpečení bude od nového školního roku fungovat i v základní škole v ulici Msgre B. Staška.

„Kromě příchodů a odchodů ze školy bude systém monitorovat třeba i odchod do tělocvičen. Informace budou dostupné na internetu, a tak si rodiče mohou kdykoliv zkontrolovat, kdy jejich dítě přišlo či odešlo ze školy," popsal další výhodu ředitel této školy Karel Štípek.

„Každá věc pro větší bezpečí dětí je dobrá. Takhle se k dětem snad nedostane někdo nepovolaný, jako se to stalo už dříve na některých školách v republice," uvedla Jana Tomanová, babička dvou domažlických školáků.

Díky propojení s evidenčním systémem Bakaláři, který školy v Česku používají již mnoho let, a zavedení elektronické žákovské knížky budou mít rodiče možnost získat také aktuální informace o prospěchu svého dítěte.

„Stejný docházkový systém bude nastaven i pro zaměstnance školy, pro něž bude fungovat elektronické otevírání všech vstupních dveří, ale také pro ostatní strávníky v naší školní jídelně. Kdo nebude vlastnit čip a nebude se registrovat při vstupu do školy do našeho evidenčního systému, bude povinen se nahlásit ve vrátnici školy u hlavního vstupu do budovy školy, aby mohl být monitorován jeho pohyb po škole," dodal ředitel Rybár.

Za nový systém škola z investičního fondu zaplatila 650 tisíc korun.