Poznávání léčivých bylin, práce s turistickou mapou, základy Morseovy abecedy, značení, znalosti z dopravní výchovy (povinná výbava kola i cyklisty, dopravní značky, ochranné vybavení na kolečkové brusle), zdravověda (poznávačka jedovatých rostlin, první pomoc – odřeniny, odstranění klíštěte, útok psa), táboření (rozdělávání a uhašení ohně v přírodě, stavba stanu), určování rostlin na letní louce, hry v přírodě (schovávačka v terénu či dračí souboj) i další aktivity byly součástí Projektového dne Přichází léto, který pro své žáky připravila poběžovická Základní škola.

Účastníci se vydali po deseti různých trasách (Starý Herštejn, Vital park, Otovský les, Drahotínský les, Postřekovská salaš, Drahotínský rybník „Šebesťák“, Skalky, ranč na Šitboři), dvě skupiny jely na kole, cyklisté našlapali 25 kilometrů. Týmy byly smíšené od prvňáčků až po osmáky.

„Rád sportuji, tak jsem si vybral trasu na kole. Hráli jsme hry, poznávali jsme rostliny a luštili Morseovku. V postřekovském ranči jsme si opekli buřty,“ popsal své největší zážitky třeťák Adam Stodola.

Adélka Chodorová z 5. třídy doplnila: „Líbilo se mi, jak jsme luštili vzkaz psaný Morseovou abecedou. Taky jsme si povídali o hradech a zámcích.“

Dění mapoval školní televizní štáb, který posílá příspěvky do zpravodajského pořadu ČT24 Digináves. Celodenní akce se konala v rámci projektu „Učíme se v přírodě“, který je financován z fondu OPVK Plzeňského kraje .