„Na svátek učitelů jsme dětem chtěli ukázat, jak to ve škole chodilo v dřívějších dobách,“ shrnula organizátorka nezvyklého projektu Jindřiška Šmídová.

Děti absolvovaly třicetiminutové vyučovací hodiny v jednotlivých historických obdobích.

Školáci se sami zapojili do výuky v daném školském systému. Psali hieroglyfy, používali hliněné destičky i husí brk a dostalo se jim i praktického poučení o dvorní etiketě. Zlobiči obsadili místo v koutě, nešikové si při psaní sešit ozdobili kaňkami.

Na závěr však všichni získali Osvědčení školní se zápisem z osmi různých údobí, čímž se nemůže pochlubit nikdo jiný na světě.