Většina z necelé stovky dotázaných znala pravidlo o trojím rozhlédnutí (vlevo, vpravo, znovu vlevo a rychle přejít), a tak je policisté odměnili samolepkou se zebrou. Ta je maskotem akce Zebra se za Tebe nerozhlédne. Poprvé se letos konala v dubnu u ZŠ Komenského.