Školská rada Základní školy Holýšov schálila změnu ve školním řádu, která má ukáznit studenty, kteří narušují vyučování mobilními telefony.

„Když si třída deváťáků během hodiny pouští všelijaké zvuky, navzájem se prozvání, telefonem si fotí zádání písemky nebo si i mezi třídami posílají výsledky testu, tak si dovedete představit, jak to může pokazit celou hodinu,“ popisuje ředitelka školy Ivana Sedláková a dodává, že učitel není ve třídě od toho, aby se celou hodinu s žáky dohadoval, komu že to zvonil mobil.

Podle změny ve školním řádu musí mít během výuky žáci holýšovské školy vypnuté vyzvánění a telefon schovaný v tašce.

„Telefon mohou používat o přestávkách, nesmějí však pouštět hlasitou hudbu, což nás také občas dost ruší,“ připomíná ředitelka.

Zatímco první porušení zákazu se vyřeší domluvou, za pátý přestupek již hrozí studentovi důtka ředitele školy.

Podle ředitelky přísnější zákaz již napomohl tomu, aby se kázeň ve třídách zvýšila.

„Žáci si zřejmě začali uvědomovat jasně stanovená pravidla, za jejichž porušení jim hrozí vážný postih,“ myslí si ředitelka.

Zákaz používání mobilního telefonu během výuky je zakotven i ve školní řádu blížejovské či poběžovické školy, přestože s nimi výraznější problémy nemají.

„Na naší škole se vyskytl pouze jeden případ, kdy žák opakovaně vyrušoval telefonem, který jsme mu několikrát zabavili, jinak by si to ale děti u nás nedovolily,“ sdělila ředitelka blížejovské školy Dagmar Hanzalová.

„Zatím jsme nemuseli řešit žádné napomenutí, ani od učitelů stížnosti nepřicházejí. Děti respektují pravidla a ví, že nesmí mobilem nikoho obtěžovat, rušit výuku nebo se rozptylovat,“ uvedl ředitel ZŠ Poběžovice Vladimír Foist.

Poběžovická škola se naopak snaží držet krok a mobilní telefony zapojí i do výuky.

„Respektujeme moderní dobu, do které technologické vymoženosti patří, a snažíme se dětem ukázat, jak mohou mobily využívat – vysvětlit jim systém GPS navigace, ukázat, jak využívat informační systém, který mobily a kapesní počítače nabízejí, osvětlit rozdíly mezi kartou a paušálem, poučit je, aby nenaletěly dealerům telefonních společností,“ zakončil Foist.