Překonávají úskalí příprav na přijímací zkoušky v pracovním naladění. V pondělí 25. 5. ožila škola vyššími hlásky, dětským smíchem a brebentěním. Po dlouhé přestávce nastoupilo do kolovečské školy 47 dětí prvního stupně.

Škola v Kolovči ožila.Zdroj: E. Bridges

Žáci vytvořili pět skupin, ve kterých se podařilo zachovat jednotlivé ročníky. Děti tak sdílí školní program se svými spolužáky a mají „svou“ paní učitelku nebo pana učitele. Všechny skupiny se účastní dopoledního vyučovacího bloku, jedna skupina odpoledního zájmového bloku. Ta zůstává ve škole do 15 hodin. Společně s učiteli se na realizaci programu podílejí asistentky pedagogů a vychovatelky. Za hezkého počasí mohou děti využívat novou venkovní učebnu ve školní zahradě.

S. Göttingerová