Přesto se stále řeší kontrola hospodaření školy, která byla i jedním z bodů na jednání zastupitelstva z 22. června.

Kontroly, návštěvy, prohlídky a připomínky trvají už několik týdnů. Jejich výstupem bude 38 stránkový protokol.

„Budou s tím seznámeni zastupitelé, vedení školy a budeme se o celé situaci bavit dál. Informovat budeme i veřejnost na příštím zastupitelstvu i prostřednictvím tisku, je to požadavek zastupitele Jana Löffelmanna (ODS),“ uvedl na pondělním jednání starosta Kdyně Oskar Hamrus (PRO-Kdyňsko) s tím, že v současné době není jasné, co se bude či nebude provádět. Záleží na tom, jak se ke všemu vyjádří ředitel prapořišťské školy Jan Dobiáš.

"Vyjadřovat se k tomu více nebudeme, všichni se o výsledku kontroly dozví," zmínil dále Hamrus, který nastínil, že problémová položka je například poštovné, které škola hradila za zaslání objednaných zásilek. "Celkovou částku za celý rok jsem ale neřekl, to se vše dozvíme až po obdržení výsledcích kontroly."

Na začátku ale byla kontrola jen ze strany starosty Hamruse, který do školy zavítal poprvé po roce a půl, aby obhlédl, jak škola vypadá a čím disponuje. „Hned po návštěvě školy jsem panu ředitel řekl, že bude provedena kontrola, jelikož to, co jsem viděl, mi připadá nehospodárné, neefektivní a neúčelné,“ pokračoval Hamrus na zastupitelstvu.

Pak vše pokračovalo veřejnou připomínkou Jana Löffelmanna k tomu, co se na škole děje za kontroly nářadí a majetku. „Dozvěděl jsem se, že starosta zamýšlí ze školy odebrat některé vybavení s úmyslem, že je nadbytečné a mohlo by se využít v jiných organizacích. Zároveň by měl údržbu zahrady převzít občan Prapořišť a o stromy a keře by se měla starat arboristická firma,“ zmínil bývalý starosta Löffelmann ve své připomínce.

Na zastupitelstvu k tomu doplnil, že si celou řadu nářadí pořídil ředitel sám ze svých vlastních prostředků, jelikož si většinu věcí ve škole dovede udělat. „Zakoupil si ze svého například benzinový a elektrický vysavač na listí, hrabla na sníh, sedm průsakových hadic k živým plotům, elektrický hoblík, pásovou brusku a další. Jan Dobiáš tam není jen ředitel, dělá i zahradníka, údržbáře, vedoucího školního jídelny, truhlářské práce. Ten systém takhle prostě funguje a my mu to teď chceme narušit? Sebrat mu věci? Nejde mi skutečně o nic jiného, než o to, aby se škola a školka v Prapořištích nechala v podobě v jaké je. Funguje tak už 23 let.“

Traktůrek trnem v oku

Největší emoce ze školního majetku ale vyvolává traktůrek na sečení trávy školní zahrady, který škola získala před lety díky bývalému vedení. Stroj v hodnotě 36 tisíc by měl posloužit pro sekání veřejných prostor v Prapořištích. „Není to profi vybavení. Pro technické služby a údržbu veřejných prostor se pořizují stroje o hodnotě malého automobilu,“ namítl Löffelmann, ačkoli se ze strany občanů ozýval opačný názor.

"Vystupuji tu jako občan Prapořišť a jako místopředseda tělovýchovné jednoty v Prapořištích. Vstoupili jsme v jednání s panem starostou v tom duchu, aby se udržovalo veřejné prostranství včetně našich sportovišť a nemáme strojové zázemí. V tom jsme s panem starostou zjistili, že škola disponuje zmíněným traktůrkem, který je zánovní. Veřejná prostranství a sportoviště jsou velmi rozsáhlá prostranství a se starostou Oskarem Hamrusem jsme se domluvili, že bychom ten traktůrek školy využili na tyto plochy. Že by nám ho škola zapůjčila, abychom ho mohli využít," přednesl veřejnosti i zastupitelům Zdeněk Hanák.

Traktůrek je ale i dle slov Jana Dobiáše pouze hobby verze, ne profesionální stroj, který by vyjel prudší kopec nebo který by posekal příliš vysokou trávu. "Co se týká stáří, je starý 5 let a není určený na větší plochy," doplnil Dobiáš.

Zdeněk Hanák si ale stojí za svým, že by stroj využila celá obec. "A místo toho ho má škola v garáži," uzavřel Hanák.

Rozpočet se nepřekračoval

Co je ale podstatné, že rozpočet školy a školy v Prapořištích se nikdy nepřekročil. Za celou dobu působení Jana Löffelmanna ve funkci starosty nebyl na poli financí u školy problém.

To ostatně potvrdil i Oskar Hamrus na prohlídce školy ze 4. června. „Pro kontrolu jsme si vytáhli i staré rozpočty z roku 2017, 2018, 2019 a v úvahu bereme i letošní. Rozpočty škola nikdy nepřekročila.“

Přesto se stále mluví o nehospodárnosti.

„Byl jsem se ve škole podívat a seznámit se, jak účelně či neúčelně se tam hospodařilo. Myslím, že řada věcí by se tam dala udělat jinak a objednávat jen to, co se skutečně potřebuje. Peníze ukradeny nebyly, jsou tam, ale myslím, že se nevyužily účelně,“ zmínil svůj názor zastupitel Jan Janda (ČSSD).

Škola ale hospodaří podle navrženého rozpočtu, který zastupitelstvo schválilo. „Není problém se posadit a vše si vyříkat. My se rozumné diskusi nebráníme, ale chybí nám. Pokud je třeba šetřit a uskromnit se, mohli jsme o tom normálně jednat na podzim. Proč ne. Od toho se ten návrh rozpočtu dělá,“ podotkl Dobiáš.

Co se týká školy jako takové, zastupitelé nehodnotili systém výuky či její kvalitu. Několikrát se však zdůraznilo, že institut město zavřít nemíní. „ Nikdy v životě jsem neřekl, že chci zavírat školu,“ řekl starosta Hamrus, čímž potvrdil svá slova, které Deník odcitoval již 16. června.

Budoucí kroky a následující vývoj na poli prapořišťské školy tak bude jasný až na dalším jednání zastupitelů, které se s největší pravděpodobností uskuteční až v září.

Jisté je kromě 38 stránkového protokolu stanovisko ředitele Jana Dobiáše, pravicové opozice i žáků, ať už současných či bývalých. "Nechte nás fungovat tak, jako dosud," řekl uzavřel ve své řeči Jan Dobiáš.