„Už u školy auta nabírají rychlost a rozhodně nejezdí padesátkou, jak by měla. Pro děti je to tam velmi nebezpečné,“ říká Marie Langová z Poběžovic.

„Tenhle problém si uvědomujeme. Nemáme však prostory, abychom mohli mít družinu tady, takže děti musejí docházet do jiné budovy na okraj města,“ uvedl ředitel poběžovické základní školy Vladimír Foist.

Škola však hledá možná řešení a jako první krok zakoupila výstražné vesty, které nosí učitelky i děti, vždy na začátku a na konci zástupu.

Vedení také navrhuje, aby na silnici před školou vznikly zpomalovací pruhy, světelná výstražná znamení ´pozor děti´ a a došlo k omezení rychlosti.
Podle ředitele není v současné situaci vybudování chodníku možné z ekonomických a územních důvodů a pro školu je dostupnější rekonstrukce budovy a dostavba družiny.

Škola proto požádala o dotaci z regionálního operačního programu a plánuje hned několik etap rekonstrukce a modernizace celé budovy. Cílem je dostat školní družinu, klub i všechny ostatní aktivity dětí pod jednu střechou.

Podle ředitele je největším problémem celkový nedostatek místa.
„Máme dvanáct tříd a naše zázemí není ideální. Chybí nám odborné učebny a laboratoře. První etapa rekonstrukce směřuje k tomu, aby se škola vůbec kapacitně srovnala s požadavky na kulturní prostředí moderní školy,“ dodává.

Chtěl by také zpřístupnit školní budovu tělesně postiženým. „Měli jsme několik žádostí o integraci a nemohli jsme jim bohužel vyhovět. Chceme proto do budoucna zajistit odpovídající podmínky,“ zakončil Foist.