Velký počet žáků, kteří vyžadují speciální přístup, trápí Základní školu v Poběžovicích.

Ta by uvítala pedagogické asistenty, kteří by umožnili individuálnější práci s nepřízpůsobivými či naopak nadanými žáky.

„U nás na škole je velmi pestrá škála dětí z různých sociokulturních zázemí, což je prospěšné, máme však také třídy s velkým procentem školáků se specifickými poruchami učení nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dohromady tvoří až kolem čtyřiceti procent všech našich žáků,“ uvedl ředitel školy Vladimír Foist.

Poběžovická škola má 253 žáků a v jedné třídě je průměrně 26 dětí. Jelikož se učitel ve třídě s velkým počtem školáků nemůže dostatečně jednotlivě věnovat všem dětem, natož těm, kteří to potřebují více, speciální asistenti by tak nejen pomohli dětem, ale ulehčili by při běžné výuce práci i učitelům.

Škola se v rámci grantových požadavků snaží získat asistenty, kteří by pomáhali učitelům s méně přizpůsobovými žáky tím způsobem, že by se jim věnovali v hodinách, poradili v jednotlivých úkolech, kontrolovali jejich práci a podobně.

„Asistentů bychom potřebovali více a chtěli bychom je samozřejmě zaměstnat nastálo,“ plánuje Foist.

V tomto pololetí na poběžovické škole začala pracovat například paní Zídková, speciální pedagožka, která jeden den v týdnu

při souhlasu rodičů pracuje s potřebnými dětmi na základě individuálních plánů, které potřebuje kolem patnácti procent poběžovických školáků.

Zvláštní pozornost by se podle ředitele neměla věnovat pouze dětem s různými nedostatky, ale také školákům nadaným a vyjímečným.

„Kontaktovali jsme Pedagogicko–psychologickou poradnu v Domažlicích a chceme během tohoto pololetí u nás v Poběžovicích udělat pobočku domažlického klubu

Albert, a formou mimoškolních aktivit připravit zajímavý program pro zvlášť nadané děti,“ vysvětlil Foist.