Devadesáté narozeniny české školy oslavili v sobotu ve Všerubech. Slavnostní akt připomněl čin Národní jednoty pošumavské, která zde pro školní rok 1919/20 otevřela českou jednotřídku. Do této doby se ve Všerubech učilo jen ve škole německé.

Významné výročí si přišli do nedávno zrekonstruované školní budovy připomenout současní i bývalí zaměstnanci školy a jejich žáci. Všichni obdrželi pamětní list, který jim bude narozeninové setkání připomínat.

V úvodu slavnosti vystoupily s hudebním příspěvkem Milada Nejdlová a Květa Majerová z kdyňské základní umělecké školy. Svým kulturním vystoupením průběh oslav během odpoledne obohatili i současní žáci školy.

„Farní záznamy připomínají školu ve Všerubech již v roce 1741,“ připomněla ředitelka školy Jindřiška Behenská ve svém úvodním projevu a pokračovala: „Byla umístěna v budově radnice a roku 1852 byla zničena požárem.“

Nová školní budova byla postavena o čtvrt století později, stále se jednalo o školu německou. Ve Všerubech byli Němci v početní převaze. Po první světové válce se z 900 obyvatel jen desetina hlásila k české národnosti.

V roce 1919 vzniká česká jednotřídka. Vyučovalo se ve zchátralé budově celního úřadu. „Pokaždé, když finanční správa místnost potřebovala k výkonu své práce, museli ji žáci vyklidit,“ uvedla Behenská.

Během druhé světové války museli Češi ze Všerub odejít. Po jejím skončení se vrátil život i do školy, kde bylo po nutných opravách 1. února 1946 opět zahájeno vyučování.

Hosty slavnosti pozdravil i předchozí ředitel Jan Musil. Velkému zájmu se těšily vystavené kroniky a staré fotky, které pamětníkům evokovaly vzpomínky na dobu prožitou ve všerubské škole.

Dalším bodem programu byla prohlídka obce s výkladem Renaty Reifové o významných místech městyse. Hosty poté čekalo slavnostní přijetí u starostky Ludmily Rousové.