Tradičně se o přesun světla postarají svědomití skauti a skautky z domažlického oddílu Ještěrky. Právě oni povezou již čtvrtý rokem betlémské světlo z Plzně vlakem do Domažlic v neděli 16. prosince. Osobní vlak vyjede z Plzně ve 14:18 hod. Zájemci o světlo ale nemusí čekat v cílové stanici na nádraží, je možné si jej převzít na jakékoli zastávce na trase mezi Plzní a Domažlicemi anebo o Štědrém dni od 10:00 do 10:30 v kostele Narození Panny Marie v Domažlicích či v kostele sv. Martina v Klenčí.