Do druhé poloviny přešla výstavba protipovodňových opatření v centru Domažlic na řece Zubřině. Celkové náklady stavby se vyšplhají na 20 milionů Kč.
„Vzhledem ke stísněnému prostoru městské zástavby a omezené možnosti převedení průtoků během výstavby jsme rádi, že se nám úspěšně daří realizovat stavbu, která ochrání centrum Domažlic před desetiletou a v některých částech  dvacetiletou vodou,“ konstatoval Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy .

Stavební zásah má za cíl zvýšit kapacitu Zubřiny v centru města v úseku 265 metrů.  Dělníci staví nové opěrné zdi, ty stávající upravují. Součástí protipovodňových opatření byla i výstavba mostu v ulici Npor. O. Bartoška.

S ohledem na zástavbu je budoucí koryto stavěno v šířce 5 metrů a o průměrné výšce 1,5 m. „Vyšší míru ochrany nelze z technického hlediska navrhnout z důvodu stísněného prostoru v centru města,“ doplnil ředitel Kubala.

„Nejsložitějším místem je most v Chodské ulici, který pojme desetiletou vodu,“ poznamenal domažlický starosta Miroslav Mach.
Stavební úpravy na zkapacitnění Zubřiny byly zahájeny v říjnu 2010, financování umožnil dotační titul Podpora prevence před povodněmi II, jehož správcem je ministerstvo zemědělství.

Efekt prováděných prací už prověřily silné deště v polovině letošního ledna.
„Díky rozšíření koryta se naštěstí voda z břehů nevylila. Dříve by při tak silném dešti byla už rozlitá,“  popsal tehdy Jiří Petrák z prodejny Bio Dia, která stojí těsně u řeky.

Současná opatření v centru Domažlic jsou jedněmi z celé řady komplexního protipovodňového systému, který stavbaři budovali na místech v okolí Domažlic, odkud může přijít hrozba velké vody.

„Máme i další plány do budoucna, vše je ale otázkou peněz a například v případě možné stavby hráze na Zubřině nad Vodárnou je zapotřebí provést změnu územního plánu,“ uvedl starosta Miroslav Mach.

Protipovodňová opatření v Domažlicích:

•Zvýšení průchodnosti Zubřiny
-úprava koryta Zubřiny, stavba mostu v ulici Npor. O. Bartoška
•Zkapacitnění Zelenovských rybníků a revitalizace okolí
– provedeno v letech 2010 a 2011
•Úprava lokality Jezero
-v plánu je úprava hráze, odbahnění
•Poldr na Petrovickém potoce
-po jeho realizaci dojde ke zpomalení toku vody
•Poldr za budovou Č. pojišťovny
-zachytí vodu od Baldova
•Poldr Vlčí hrdlo (před Hvízdalkou)
-je v územním plánu, zachytí vodu stékající z Týnských hájů
•Rybníček vedle budovy silničářů
-v plánu je jeho obnova, mohl by zachytit případný příliv vody před rybníčky v Hanově parku
•Hráz na Zubřině nad Vodárnou
-dlouhodobý plán, zatím mu brání současný územní plán, který v místě počítá s jižním obchvatem města
•Městské rybníky v Havlovicích
-obnova tří bývalých rybníků
•Panský rybník (naproti SOU)
-v plánu je odbahnění a vyčištění