„V březnu se nám suť ze svahu propadla do naší garáže," popisuje Renáta Šperlová Černá, matka majitele zmíněného soukromého domu. Policie uzavřela silnici pro veškerý provoz a na místo se dostavil statik. „Řekl, že svah tlačí na zeď  a že je třeba rychle svah zpevnit," říká paní Šperlová Černá.

„Sami jsme v garáži podepřeli traverzy kůly, aby se rozložila tíha tlačící se zeminy," popisuje a dodává: „Od uzavření silnice už zemina nepadá." Na jaře začala jednání se zástupci stavebního odboru, odboru správy majetku i dalšími pracovníky radnice o dalším postupu.

„V polovině dubna nám přišla odpověď, že místní komunikace nevykazuje žádné vady," konstatuje Černá. Na místo přišel další statik, který doporučil, že se svah musí vyztužit.

„V červnu nám přišlo rozhodnutí z odboru výstavby a územního plánování, že stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob a zvířat . V dokumentu bylo nařízeno, že vlastník garáže musí provést nutné zabezpečovací práce. Což znamená vystavět železobetonovou stěnu za 200 tisíc korun. Na naši nemovitost ale tlačí městský svah, tak nevidíme důvod to financovat," říká paní Šperlová Černá.

Po poradě s právníkem se proti zmíněnému rozhodnutí odvolala a úředníkům odeslala dopis s několika variantami řešení (1. Opravíme si kůlnu sami a komunikace zůstane zavřená, 2. Město zajistí financování zajištění svahu a my umožníme přístup pro dělníky z našeho pozemku).

V září rada města rozhodla, že se na základě uvedeného rozhodnutí město na opravě podílet nebude. Několik dní poté však rozhodnutí v celém rozsahu  plzeňský krajský úřad zrušil a vrátil k novému projednání. „Napadené rozhodnutí nebylo vydáno v souladu s právními předpisy a stavební úřad se dopustil některých pochybení," konstatoval Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu. Domažlickému stavebnímu úřadu vytkl, že nařídil provést práce, které nemohou být považovány za zabezpečovací.

„Za dveřmi je zima, nevím, co s provizorní situací udělá mráz a voda. Předali jsme celou věc právníkovi a zřejmě tento spor skončí u soudu. Nejvíc mě mrzí to, že o celé věci rozhodují lidé, kteří se na místě nebyli podívat a nejsou tak se stavem přesně seznámeni. Protože se setkáváme jen s arogancí, je nám už jasné, že dohoda o řešení není možná."

„Hlavním problémem je chybějící svislá izolace u všech tří nemovitostí sousedících s místní komunikací a také stáří těchto objektů," konstatoval Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku.

Připomněl, že rada města, které podklady připravoval právě jeho odbor, rozhodovala podle závěrů, které na místě při dubnovém šetření zjistili místostarosta Karel Štípek, Jan Koš z odboru dopravy, Michal Szmigiel ze stavebního úřadu a Jiří Pivoňka z odboru správy majetku . Dalšími podklady pro zářijové rozhodnutí rady města byl posudek statika a původní rozhodnutí stavebního úřadu.

Na 6. listopadu je svoláno další jednání, po němž stavební úřad vydá nové rozhodnutí místo zmíněného původního, jež  mezitím zrušil krajský úřad.