Podle Českých drah (ČD) může trvat vyšetřování takové mimořádné události až rok. „Šetření takto závažných nehod provádí mimo interního šetření dopravce ČD a provozovatele dráhy, Správa železnic, také nezávislá Drážní inspekce. Všechny složky ČD pak prostřednictvím Generálního ředitelství, Oddělení bezpečnosti železniční dopravy, spolupracují s příslušnými orgány, které nehodu vyšetřují, tedy s Drážní inspekcí, policií, případně se Státním úřadem inspekce práce,“ informoval mluvčí ČD Petr Šťáhlavský s tím, že k šetření mimořádných událostí a vydání dokumentu vyhodnocení příčin a okolností vzniku události mají dráhy lhůtu 60 dnů dle platných právních předpisů. „Pokud nelze tuto lhůtu dodržet, například u vážných nehod, oznámí Drážní inspekci a Drážnímu správnímu úřadu její prodloužení. Nezávislá Drážní inspekce má na vydání závěrečné zprávy 1 rok,“ doplnil.

Z dosavadního šetření vyplývá, že nehodu zřejmě způsobil mezinárodní expres, který nezastavil před návěstidlem zakazujícím jízdu. Proč strojvedoucí nezastavil, se zatím neví. Šťáhlavský však upozornil, že strojvedoucí jsou při jízdě každých pět vteřin kontrolováni. Jejich bdělost a zdravotní stav hlídá systém bdělosti, tedy vlakový zabezpečovač ovládaný tlačítkem bdělosti, lidově označovaným jako „živák“. „Jedná se o tlačítko, které musí strojvedoucí obsluhovat v intervalech 5 vteřin a potvrzovat tím, že se věnuje řízení. V případě, že tlačítko neobslouží, tak systém po zvukovém upozornění vlak automaticky zastaví použitím rychlobrzdy,“ řekl mluvčí.

Daniel Balcar z Domažlic je fotograf a rád cestuje do netradičních lokalit. Snímky jsou ze Západní Paupy, kde navštívil domorodé kmeny Daniů a Korowajů.
Fotil mizející kmeny Západní Papuy. Domorodci ho přepadli. Naštěstí jen fiktivně

V závislosti na traťovém zabezpečovacím zařízení jsou pak další systémy, které zabezpečují jízdu vlaku. Hlavní koridory jsou vybaveny systémem liniového vlakového zabezpečení, kde je přenášen signál z návěstí na lokomotivu a automatický systém na lokomotivě tyto signály vyhodnotí. „Pokud strojvedoucí na tyto signály adekvátně nezareaguje, např. před návěstí stůj nezačne brzdit, systém vlak automaticky zastaví. Nejvyšší úroveň podobného zařízení je systém ERTSM/ETCS, který se nyní na vybrané tratě a lokomotivy instaluje a na prvních tratích bude povinný od roku 2025,“ konstatoval Šťáhlavský.

Na trati Plzeň-Mnichov však žádný systém traťového zabezpečení není. „Funguje tam komunikační radiový systém, který umožňuje dispečerovi kontaktovat strojvedoucí, případně použitím tlačítka „generální stop“ vlaky vybavené tímto zařízením dálkově zastavit. Toto tlačítko musí obsloužit výpravčí nebo dispečer,“ sdělil.

Snímky z minulého ročníku Barokního dechu ve Všekarech, kdy vystoupili studenti DAMU s představením Poslední zrnko písku.
Do kostela ve Všekarech se vrací Barokní dech. Festival nabídne divadlo i cirkus

Na strojvedoucí jsou podle Šťáhlavského kladeny vysoké zdravotní, smyslové a psychické nároky. Uchazeči o tuto profesi musí projít náročnou zdravotní prohlídkou, psychotesty, podstupují školení. "České dráhy zavedly i přípravu na simulátoru. Příprava a požadavky u ČD jsou vyšší a náročnější, než vyžaduje obecná legislativa. Uchazeč pak musí vykonat zkoušky u nezávislého státního úřadu - Drážního úřadu - kde získá příslušnou licenci pro řízení drážních vozidel. Teprve pak může vykonávat profesi strojvedoucího. Zdravotní prohlídky u strojvedoucích se pravidelně opakují, do věku 50 let se provádí po 2 letech, nad 50 let se provádí každý rok," uvedl mluvčí.

Pracovní podmínky strojvedoucích se řídí zákoníkem práce, platnou kolektivní smlouvou a vládními nařízeními pro sektor dopravy. Ve všech směnách je dodržována skladba směn tak, aby byly dodrženy zákonné odpočinky. "Přesčasová práce je velmi přísně kontrolovaná a řídí se Zákoníkem práce a kolektivní smlouvou – podmínky jsou ještě přísnější, než nařizuje Zákoník práce. V posledních letech navíc došlo k poklesu přesčasové práce u profese strojvedoucí. Stěžejní je také dodržování bezpečnostních přestávek. Pro plánování směn využíváme interní systém, který nedovolí naplánovat směnu v rozporu s bezpečnostními přestávkami. Strojvedoucí u ČD mají např. také pravidelné kondiční ozdravné pobyty," uzavřel.