Komorním. Nekonala se žádná pouť s kroji, zpěvem či hudbou tak, jako v jiných letech. Poslední červnovou neděli, 28. června, se němečtí rodáci sešli v kostele svatého Jana Křtitele, ovšem ne na společné poutní mši. V kostele rodáci pouze tiše zavzpomínali, ve vzpomínkách pokračovali ještě v eschlkamské restauraci 'Zur Post' jen několik kilometrů od česko-německých hranic.