Starostka Pocinovic Marie Homolková se v přivítání krátce zmínila o stavu hlavní investiční akce, jíž je výstavba vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod: „V obci se potkaly dvě velké akce, které velmi významně zasáhly do dění i života lidí, protože současně provádíme taky rekonstrukci koryta řeky Andělice. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem spoluobčanům, kteří velmi trpělivě snášejí úskalí spojená s výstavbou, a věřte, že někteří to nemají vůbec jednoduché.“

Něco se nicméně povedlo už dokončit a byla to hlavně rekonstrukce kapličky u Dobré Vody, prořezány a odborně ošetřeny tamní stromy a osazeny nové lavičky a odpadkový koš, na což přispěla i partnerská obec Schwarzach a Nabburg.

Po úvodu vystoupily děti místní základní školy pod vedením učitelky Lenky Mejsnarové, které zazpívaly několik písniček, úspěch mělo také vystoupení dětí z Mateřské školy v Dlažově s jejich učitelkou Šlaichovou. Závěrem se všichni podívali na upravenou ukázku sletové skladby „Cesta“ v podání nejen členek Sokola z okolních obcí, a jako všude jinde, kde ji předvedly, sklidily ženy velký potlesk.

Bývalý starosta Pocinovic a iniciátor setkání Václav Svoboda o smyslu akce řekl: „Význam to má ohromný. Lidi se tady sejdou, zatancují si, ale hlavně si popovídají, protože většinou se všichni znají. Popovídají, zavzpomínají, pobaví se… a to je dobře.“

Obecní úřady spolupodílejících se obcí přispěly také na občerstvení a jako každý rok si každá žena ještě odnesla kytičku.

Zdeněk Huspek