Desítky bývalých politických vězňů, příbuzných a přátel těch, kterým se nepodařilo přejít hranice při jejich cestě za svobodou, přišly již podvanácté uctít jejich památku do Všerub.

„Tato setkání jsou velmi emotivní a srdečná. Neubráním se vzpomínkám na ty, kteří s námi vším prošli a nepřežili. Sám jsem strávil v kriminále čtrnáct roků, na které se zapomenout nedá. Důvod mého uvěznění souvisel s mým postojem ke komunismu,“ uvedl Zdeněk Kovářík z Klatov, který se setkání ve Všerubech pravidelně zúčastňuje.

Za dobu komunistické nadvlády emigrovalo téměř 140 tisíc lidí, 240 jich bylo popraveno a 200 tisíc uvězněno.
„Když došlo v devadesátých letech k sametové revoluci, bylo naše očekávání obrovské. Skutečnost je však úplně jiná. Dnešní politici nejsou hodni vedení tohoto státu,“ dodal Kovářík.

Položit květiny k památníku obětem bývalého režimu přišli zástupci okolních měst a obcí. Nechyběl ani poslanec Parlamentu ČR Vladislav Vilímec, místostarosta Domažlic Pavel Wolf či starosta Kdyně Jan Löffelmann. Poklonit se přišli i zástupci poboček PTP z Plzně, Klatov a Domažlic.

Památka padlých byla uctěna minutou ticha a modlitbu přednesl Msgre Ladislav Sysel, který hodinu předtím celebroval i mši v kostele sv. Archanděla Gabriela ve Všerubech. Předseda Svazu politických vězňů Josef Tauš poděkoval za květinové dary a poté vzpomněl jmenovitě těch, kteří byli zastřeleni či ubiti na cestě za svobodou.

„Některým se projít podařilo a jejich osud se vyvíjel slibně. Jejich rodiny, které zde zústaly, na tom byly velice špatně. Takový osud zasáhl i rodinu Josefa Kalného, kterému se podařilo projít a usadit se v Kanadě. Jeho otec byl po jeho emigraci uvězněn na Borech, kde po půl roce zemřel. Takový osud potkal tisíce rodin. Neměli bychom na to nikdy zapomenout,“ uvedl Josef Tauš.