Velitelský stan obsadilo 10 kluků, menší moderní 6 děvčat a hned od pondělí začala pravidelná činnost. Budíček v půl osmé, rozcvička, hygiena a snídaně, kterou připravovaly maminky malých hasičů. Následoval úklid stanů, což kontrolovala služba, která kromě toho udržovala pořádek venku. „Hodnocení úklidu má 3 stupně: dobrý, průměrný a špatný,“ vysvětlil Ponocný systém, „ale protože děti jsou uvědomělé, tak s tím nemají žádný problém.“

Malí hasiči procházeli nácvikem na závod požárnické zdatnosti, ale jezdili i na exkurze. Navštívili kovárnu v Pocinovicích, truhlářskou dílnu či výrobu dřevěných palet v Úsilově a bioplynovou stanici. Odpoledne patřilo nácviku na soutěže. Děti procvičovaly štafetu jednotlivců na 60 metrů a přes téměř třicetistupňové horko běhaly dráhu s překážkou, lávkou, rozvinutím hadic, napojením na rozdělovač a natažení hadice s proudnicí s plným nasazením a vervou. Po skončení je čekal požární útok a ten baví všechny, vždyť co může být zajímavější, než rozvinout hadice a stříkat na terče!

„Máme družstvo mladších a starších žáků a dorostenky,“ řekl Ponocný a dodává: „Všechen nácvik vyvrcholil v pátek. Dopoledne byla příprava, odpoledne přebor jednotlivců na 60 metrů o ceny.“

Věkové rozpětí bylo od šesti do šestnácti let a 4 nejstarší – Klára Benedová, Lucie Braunfuchsová, Veronika Homolková a Terezie Turečková působily na táboře jako instruktorky nejen v odborné přípravě, ale i v každodenním životě. Táborový program ale doplňovala i zdravotnická příprava, vědomostní hry a kvíz na téma exkurzí, vyprávění autora tohoto článku na téma vlakové dopravy a její historii.

„Tábor jsme probíraly s naší Verčou,“ řekla členka družstva žen a starostka Pocinovic Marie Homolková, která byla s dětmi ve svém volném čase pokud možno co nejvíc, „a shodly jsme se, že letošní sestava se opravdu vydařila, děti se daly dohromady a byly ukázněné. To bylo dobře.“

Spokojené byly i děti. Jen Jonáš Nejedlý na otázku, jak se mu spí na rozkládacím polním lůžku, odpověděl že špatně. „Je moc tvrdé,“ dodal. Jonáš byl nejmladší, letos teprve půjde do 1. třídy a tak je nutno ocenit skutečnost, že týdenní pobyt vůbec absolvoval.

Zdeněk Huspek