Dvanáct studentů dochází na studium Českých dějin a jejich souvislostí II, které vede zkušená Hana Hoffmannová, ze šesti spádových obcí. Ze Stanětic dochází dvojice Vlasta a Václav Blahníkovi, z Oprechtic Miroslav Jandečka a Marie Jandečková, Eva Škopková a Helena Klementová, na hodiny historie dojíždí z Bořic Václav Řehák, z obce Sedlice je to Eva Sloupová s Janem Sloupem a ze Zahořan jsou to Marie Jungová a Hana Šťastná.

„Všichni tito senioři již získali osvědčení o absolutioriu a rádi přivítají do svých řad i nové studenty,“ popsala Hana Hoffmanová, která univerzitu vede.