Vzhledemk obrovskému zájmu nejen veřejnosti, ale i personálu plánují domažličtí senioři tuto akci zopakovat v jarních měsících příštího roku, a to opět v prostorách Domažlické nemocnice. Dík patří všem, kteří se na letošním Seniorském odpoledni podíleli, ať jako organizátoři či účastníci. Zároveň přejeme všem příjemné prožití blížících se vánočních svátků a šťastný nový rok 2019.

Karel Fait