Během akademie zvládli různá témata a přednášky, sebeobranu, exkurzi u profesionálních hasičů, probrali kriminalitu páchanou na seniorech a další. „Jsem rád, že se senioři nebáli ptát na to, co je zajímalo. Byli aktivní. Pokud by některého účastníka napadlo téma, které by mělo širší podporu, budeme zvažovat jeho zařazení do příštího ročníku Senior akademie,“ řekl na poslední hodině velitel Městské policie (MP) Domažlice Petr Kubal.

Senior akademie dobře fungovala jak díky preventistce MP Ludmile Chladové, tak i díky seniorům samotným. Třebaže na předání pamětních listů nedorazili všichni, i tak se jich sešla plná zasedací místnost. Všichni účastníci si odnesli pamětní list a malou pozornost. Zvlášť vyzdviženi byli ti, kteří měli minimum absencí. Petr Kubal se starostou Domažlic Zdeňkem Novákem nakonec oceňovali početnou skupinu těch, kteří měli stoprocentní docházku.

Zvláštní poděkování se dostalo dvěma seniorkám – Jaroslavě Kaucké a Jaroslavě Pokšteflové.

„Jménem Rady seniorů musím všechny pochválit,“ řekla s úsměvem Jaroslava Pokšteflová a na závěr dodala: „Doufám, že se na další Senior akademii, která začne v listopadu letošního roku, sejdeme ve stejném počtu.“

Slavnostní zakončení se uskutečnilo v neformálním duchu v příjemné atmosféře, kterou zpestřil harmonikář Jiří Petrželka. Po oficialitách se mohlo zpívat i tančit.