„Scházíme se pravidelně již několik let vždy ve čtvrtek odpoledne. Setkání jsou to velmi příjemná. Vyprávíme si o vnoučatech, pravnoučatech, probíráme vaření, pečení, práci na zahrádkách a při společném popovídání zapomeneme na všechny bolesti a neduhy a odcházíme do svých domovů s novou energií,“ prozradila jedna ze seniorek Růžena Pašková.

Na setkání si dále ženy povídají o dění v obci či o politice. „Poděkování patří paní Haně Tomanové, která setkání připravuje, a také obecnímu úřadu za propůjčení místnosti. Závěrem dnešního pěkného odpoledne jsme si vzájemně popřály, aby nás provázelo zdraví a radost z každého dne v novém roce 2020,“ dodala Pašková.

Tradiční bitvu tentokrát vyhrál tým z Chodska.
Chodský tým zabodoval ve Slam poetry