Ostražitost ve vztahu k osobám, které si starší lidé pouští k sobě do bytu či domu, doporučila předsedkyně základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH) Jaroslava Sokolová na výroční schůzi spolku, které se zúčastnilo na tři desítky členů.

„Zejména v souvislosti se sčítáním lidu se mohou vyskytnout podvodníci, kteří se za sčítací komisaře budou jen vydávat,“ varovala seniory.
„Mně se zrovna nedávno stalo, že u mých dveří zazvonil podezřelý muž s balíkem za dva tisíce, který byl prý určený pro mě. Z baráku jsem ho vyhnala, protože jsem žádnou zásilku nečekala. Když jsem řekla, že v sousedství bydlí policista, vzal nohy na ramena a utekl,“ popsala Deníku svou zkušenost Alžběta Drevická.

Poběžovický SPCCH sdružuje 41 lidí s různými typy handicapů. V loňském roce do organizace vstoupili Julius Palkovič a Olga Timurová.

Přítomní se dozvěděli, že za základními druhy rehabilitace, masáží a koupelí už nebudou muset cestovat do Horšovského Týna či Domažlic, neboť tato služba bude dostupná v poběžovickém domě s pečovatelskou službou.

Členové svazu vedli diskuzi o místě, kam se letos vydají na tradiční výlet. Zvítězila u nich plzeňská zoo. Další návrhy na návštěvu zámku Kozel či plzeňského pivovaru z časových důvodů do výletu nezahrnuli. V plánu mají také uspořádání několika seniorských odpolední.

Sokolová poděkovala za podporu poběžovické radnici, která se snaží napomoci činnosti spolku. Zapůjčuje autobus či bezplatně pronajímá klubovnu v hasičárně.

„Třetina z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky v Poběžovicích, zhruba šest tisíc korun, je určena na činnost místních organizací. Určitě se podpory dočkáte i vy,“ sdělil schůzujícím starosta Hynek Říha.

„Nevíme zda, a případně v jakém rozsahu, zůstanou zachovány průkazky ZTP a ZTP/P,“ uvedl k aktuálnímu tématu rušení kartiček opravňující invalidní spoluobčany k čerpání některých výhod předseda okresní organizace svazu Josef Jarábek.

Uvedl, že se spolu se svazem invalidů pokusí vyvinout nátlak na legislativce, aby se tuto situaci pokusili vyřešit. Závěr setkání se nesl ve veselém duchu, Josef Jarábek hrál na harmoniku a Jaroslava Sokolová mu sekundovala hrou na vozembouch.