Dvaapadesát seniorů se sešlo ve čtvrtek 21. listopadu v prostorách Městského úřadu v Domažlicích.

„Pod vedením Jurije Maťušenka, záchranáře Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, se senioři seznámili například s mýtem, že při krvácení z nosu se musí zaklonit hlava, při uštknutí hadem končetinu zaškrtit a dát do zvýšené polohy nebo že při popálení je nutné odstranit veškerý oděv. Tyto mýty byly záchranářem vyvráceny a seniorům byl vysvětlen správný postup při poskytování první pomoci,“ uvedla preventistka městské policie Ludmila Chladová.

Dále si účastníci senior akademie zopakovali správné provádění resuscitace.