V zasedací místnosti městského úřadu se uskuteční přednáška, která starší občany seznámí se základy sebeobrany. Problematika je rozdělena do dvou po sobě následujících přednášek. Projekt, který probíhá v Domažlicích od začátku listopadu, zatím seniory seznámil s činností Městské policie Domažlice, Policie ČR, činností Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a základy protipožární prevence. Upozornil je na nebezpečné chování „šmejdů“. Přiblížil jim pozici seniora v sociálním zabezpečení.

Občany také poučil o základech práva či zařídil školení pro řidiče-seniory. Poradil, jak se udržet i v pokročilejším věku v kondici, či přiblížil základy první pomoci pro seniory. Při poslední přednášce před Vánoci se seniorům předvedli v akci výcvikáři a psovodi Policie ČR.

Následující dva čtvrteční tematické bloky budou věnovány sebeobraně a 25. ledna sérii hojně navštěvovaných přednášek ukončí diskuze o finanční gramotnosti.

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto.
Jak poznáte správné koledníky