Téma bylo zvoleno s ohledem na nedávné 100. výročí vzniku republiky a účastníky touto dobou a vlasteneckými aktivitami do roku 1918 provázel ředitel Muzea Chodska Josef Nejdl.

V zasedací místnosti Městského úřadu v Domažlicích se sešlo 45 posluchačů, kteří poutavému vyprávění o tehdejším životě v regionu nadšeně naslouchali. Domažlická senior akademie bude pokračovat i tento týden, kdy se budeme věnovat zejména problematice spotřebitelského práva. Známe to všichni – koupíme si nový spotřebič, který se brzy porouchá, chceme jej reklamovat, ale prodejci si vymýšlí různé kličky a důvody, proč nelze reklamaci uplatnit. „Právě z těchto důvodů jsme se rozhodli téma spotřebitelského práva opět zařadit na program Domažlické senior akademie, a to rovnou do dvou bloků – 8. a 15. listopadu. Začínáme tradičně od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Domažlicích na náměstí Míru 1,“ říká preventistka MP Domažlice Věra Říhová.

První přednáška Domažlické senior akademie.