Tento preventivní projekt se u veřejnosti setkal s opravdu velkým ohlasem. Na přednáškách se vystřídala více než stovka seniorů a návštěvnost každé z přednášek se pohybovala zhruba kolem čtyřiceti posluchačů.

Na konci uplynulého cyklu vyplňovali účastníci krátký dotazník, ve kterém sami uváděli, o jaká nová témata by měli zájem, jaká chtějí slyšet znovu a zhodnotili zde také celkový průběh této akce. Na základě těchto poznatků byly na přání účastníků do letošní akademie zařazeny dvě přednášky s regionální historickou tematikou. Mezi nejžádanější přednášky patřila bezesporu ukázka práce psovodů Policie ČR, která proto nebude chybět ani v letošním ročníku. Účastníci se mohou těšit také na základy práva, dopravní tematiku z pohledu řidiče, chodce a cyklisty a také je čeká povídání o zdravém životním stylu. Mezi oblíbené přednášky patří již tradičně sebeobrana pro seniory.

Sebeobrana pro seniory pod vedením zkušeného lektora Waldemara Janečka je pro posluchače připravená na příští rok, konkrétně na začátek ledna 2019 stejně tak jako základy první pomoci spojené s praktickými ukázkami.

Domažlická senior akademie oficiálně začne ve čtvrtek 1. listopadu v 16:00 hodin a konat se bude tradičně v zasedací místnosti Městského úřadu v Domažlicích (náměstí Míru 1), podobně jako předešlé ročníky.

Akademie bude otevřená všem seniorům i „neseniorům“. Stačí mít pouze chuť se dozvědět něco nového a přijít.