Účast byla vyšší než v předchozích letech, takže se během odpoledne malý sál do posledního místa zaplnil. „Přestože se v České republice od roku 1990 Mezinárodní den žen oficiálně neslaví, ženy v naší obci se sešly v místním kulturním domě již po dvanácté,“ zmínil starosta obce Josef Hálek. „Dáváme tím najevo, že nezapomínáme na roli žen, kterou plní jak v soukromém, tak i v občanském životě. Že si jich vážíme a pokládáme za důležité jim aspoň jednou za rok oficiálně poděkovat,“ dodal starosta Hálek.

SEMNĚVICKÉ ženy si užily svátek MDŽ.Zdroj: OÚ Semnvěvice

Letos poprvé se mezi pozvanými objevily dvě terénní pracovnice organizace Romodrom, které v obci působí od května 2017. Odpoledne s hudbou zahájila skupina RK Band Tichovský. O přípravu pohoštění – kávy, zákusků a chlebíčků – se postaraly paní Michaela Kazdová s Kateřinou a Renatou. Opakovaná setkání napříč generacemi si všichni pochvalují. Pro některé z žen má svátek MDŽ víc než jen symbolický význam.