„Jde o nový vrt, na kterém se v současné době provádějí zkoušky a testy vody. Její vydatnost je dobrá, ale ještě nevíme, jaká bude kvalita vody,“ uvedl starosta obce Josef Hálek. Jestli bude kvalita dostačující, bude známo během následujících dní.

Než bude nový vrt v provozu, využívá se v obci provizorní, který vznikl v loňském roce v období extrémního sucha. To bylo k Semněvicím opravdu nelítostné. Voda tehdy ve stávajících vrtech došla a místní byli odkázáni na zásoby pitné vody, které dovážela cisterna z CHVaKu. Prozatímní zdroj, který byl vyveden ze starého zaneseného vrtu, bude po zprovoznění nového vrtu a jeho napojení na vodárnu odstaven.

„Nový vrt jsme hledali již loni. Trvalo ale, než hydrolog našel vodu a než se vyřídila povolení a příslušná administrativa,“ pokračoval starosta Hálek, podle nějž obec zažádala i o dotaci. „Máme ji přislíbenou, ale nevíme, zda ji dostaneme,“ dodal.

Artefakt je u kapličky Srdce Ježíšovo.
Místní nalezl v Kocourově maltézský kříž