Seminář lektorovala Pavla Skalová, speciální pedagožka s dlouholetou praxí s využitím metod alternativní a augmentativní komunikace u dětí se speciálními potřebami.

„Seminář byl rozdělen do dvou částí. V úvodní části se účastníci seznámili s formami komunikace, vývojem komunikačních dovedností, zabývali se i řečí a jejími vývojovými oblastmi. Po druhé části semináře, která měla také speciální program, zhlédli účastníci i tématická videa a sami si vyzkoušeli, jak je těžké neverbálně sdělit druhé osobě krátkou větu z běžného života," řekla za pořadatele Lenka Ticháčková.

Všichni účastníci obdrželi osvědčení o absolvování tohoto semináře, pro mnohé se stal pevným odrazovým můstkem do světa neverbální komunikace.