Jak využívat podporu z takzvaných Šablon III tak bylo tématem semináře na setkání ředitelů základních a mateřských kol z Domažlicka. V zasedací místnosti domažlické radnice se tak s lektorkou Lucií Holackou z Národního pedagogického institutu České republiky sešli díky Místní akční skupině Český les.

Lektorka jedenácti přítomným ředitelům představila nový kontext výzev i časové nastavení, do kdy žádosti podávat a na co se zaměřit. „Kvůli koronavirové situaci mohou školy a školky žádat o prodloužení takzvaných Šablon II, v rámci nichž realizují některé projekty a čerpají finance. Prodloužení je možné až o 120 dní, což odpovídá uzavření škol, které se počítá do 30. června tohoto roku,“ uvedla Holacková. Ovšem propočítat realizaci projektů, záměrů, podávání žádosti a skloubení celé organizace i s koncem a začátkem školního roku je tak trochu vyšší dívčí. Ředitelé tak využili prostor k diskusím a mimo jiné mezi sebou sdíleli dosud nabrané zkušenosti.

Žádosti na Šablony III lze podávat do 29. června 2021 a projekty z nich pak je možné realizovat do 30. června 2023.