Opravdu pyšní jsou Mířkovští na krásnou přírodu, která je obklopuje, zejména pak na Sedmihoří.

Sedmihoří je nevelká, geologicky a geomorfologicky velmi výrazná a zajímavá jednotka, jedno z území s nejlépe vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechách. Leží na rozhraní dvou základních geomorfologických subprovincií – Šumavy a Poberounské vrchoviny. Tvoří je věnec kopců otevřený na severovýchodě a obklopující vnitřní mísovitou kotlinu.

Vrcholy dosahují výšky kolem 600 m (Racovský vrch 619 m, Chlum 610 m, Rozsocha 600 m). V roce 1994 byl Okresním úřadem v Domažlicích zřízen přírodní park Sedmihoří, který navazuje na stejnojmenný park na Tachovsku. Posláním přírodního parku je zachovat ráz krajiny s významnými přírodními, historickými, krajinnými a estetickými hodnotami, při umožnění únosného turistického využití, rekreace a hospodaření.

Vstup do naučné stezky Sedmihoří najdete kousek nad Mířkovem, v blízkosti jednoho z mířkovských rybníků a hájovny.

Odtud se vydáte na zhruba desetikilometrovou procházku, při které se nejen pokocháte krásnou přírodou, ale také se leccos zajímavého dozvíte. Naučná stezka je tu přece od toho, abyste se něco nového ´naučili´.

Na návštěvníky tu proto ´číhá´ celkem dvanáct zastávek s informačními tabulemi. Najdete zde tak například stanoviště o lesním hospodářství v okolí, o geologických poměrech Sedmihoří, o místní vegetaci i zvířeně, ale také si počtete o tom, jak byla založena tradice kamenického řemesla v kraji, najdete zbytky milířů, ve kterých se vyrábělo dřevěné uhlí a určitě vás zaujme i zastávka na nejjižnějším cípu hranice mezi okresy Domažlice a Tachov nazvaná U ručiček, která připomíná jistý spor a usmíření dvou zdejších sedláků.