Ranou historii ošetřování připomněli čtyři studenti převlečení za významné osobnosti – Anežku Přemyslovnu, Florence Nightingalovou – zakladatelku první školy pro výcvik ošetřovatelek v Londýně, Henriho Dunanta – zakladatele Červeného kříže, a takzvanou Vincentinku z řádu Milosrdných sester svatého Vincence.

Právě poslední zmíněná osoba měla význam v ošetřovatelství i v Domažlicích. „V Domažlické nemocnici působily až do roku 1954, kdy byly nahrazeny civilním personálem,“ zmínila ředitelka VOŠ, OA a SZŠ Věra Prantlová a navázala na první zmínku o domažlickém špitálu. Ta se datuje až do roku 1331, kdy král Jan Lucemburský potvrdil městu právo spravovat špitál, který fungoval až do roku 1908, kdy se budova zbourala. Nahradil ji chudobinec, kde se v současnosti nachází Muzeum Jindřicha Jindřicha a Galerie bratří Špillarů.

„Co se týká nemocnice u Hanova parku, kde je dnes v podstatě louka, se mohla pyšnit jedním z nejvýznamnějších lékařů. Byl jím chirurg, rodák z Prahy Rudolf Němec, který se stal v roce 1931 primářem. Jeho největším snem bylo postavit novou, modernější nemocnici, což se za jeho působení nepodařilo. Završením jeho snu tak bylo otevření nové Domažlické nemocnice v roce 2006,“ pokračovala Prantlová s tím, že si na primáře Němce uchovává vzpomínky. „Měl chatu na Babyloně a moje rodina se s ním velmi dobře znala. Pamatuji si, že jsme k nim jezdili na návštěvu na zahradu, kde jsem se houpala,“ zavzpomínala ředitelka školy s úsměvem.

Celou řadu vzpomínek si pak po zahájení pátečních oslav 70. výročí mezi sebou vyměňovali bývalí i současní zaměstnanci, kteří se slavnosti na radnici rovněž zúčastnili.

Škola, která před desetiletími překonala nejisté období, kdy hrozilo její úplné zavření, se v budoucnu dočká nové spolupráce, a to s partnerským městem Domažlic – Two Rivers. Město ve Wisconsinu, rozlohou i počtem obyvatel podobné Domažlicím, každoročně vysílá delegaci na domažlické oslavy svobody. Při poslední návštěvě si prohlédli i SZŠ. „Byli nadšení. Viděli budovu, speciální třídy a překvapilo je, že v takovém městě máme školu tohoto typu. V minulosti se již povedlo navázat spolupráci mezi domažlickou a tworiverskou uměleckou školou. Podobnou spolupráci chceme navázat právě mezi zdravotnickými školami. Na určité cestě je už i spolupráce s gymnáziem. Bohužel ale korona vše posunula,“ podotkl starosta Domažlic Zdeněk Novák s nadějí, že jakmile situace dovolí a budeme opět žít jako před koronou, nezůstane pouze u slov a spolupráci se povede uskutečnit.