Ne, to není vtip. Město Tachov na posledním jednání zastupitelstva odsouhlasilo změny názvů některých ulic. Podle dostupných informací by v první fázi mělo být přejmenováno šestnáct ulic. Toto číslo ale podle vyjádření úředníků zřejmě nebude konečné. „Ulice nesplňují současnou platnou legislativu. Tachov se mění a v posledních desetiletích došlo k výrazným rekonstrukcím, při kterých byly některé ulice násilně rozděleny. Ulice nemá být přerušena jinou ulicí a dále pokračovat stejným názvem, měla by také končit křižovatkou. Uspořádání ulic má být logické. A to v Tachově nesplňujeme. Některé ulice jsou tak zmatečné. Problém orientovat se mají záchranáři, hasiči i policisté," řekl Tachovskému deníku Aleš Dokoupil, vedoucí Oboru vnitřních věci v Tachově.

V seznamu ulic určených k přejmenování, který má redakce k dispozici, je například i ulice Zárečná. Ta by podle návrhu měla být rozdělena na tři nové. Zastupitelstvo ale v čele se starostou Jiřím Stručkem shodně odmítlo její přejmenování. „Tuto ulici jsme z návrhu vyjmuli. Lidé jsou na název zvyklí, k potížím v orientaci v ní také nedochází," uvedl starosta Jiří Struček.

Takové štěstí ovšem zřejmě nebude mít dalších šestnáct ulic, mezi nimi například i ulice Na Výsluní. Ta by se podle nového návrhu měla jmenovat ulice Slunečná.
I přes vyjmutí ulice Zárečné, se změna dotkne stovek obyvatel Tachova. Ti, kteří žijí nebo podnikají v ulicích, v nichž se názvy budou měnit, čeká nepříjemný maratón po institucích, vyměnění všech platných dokladů a nahlášení změny adresy na poště, u lékaře, ale i v bance. Navíc mnozí budou zřejmě muset sáhnout i hlouběji do kapsy. Například vydání nového řidičského průkazu je zpoplatněné.

Na jaře v letošním roce přitom město Tachov investovalo nemalou částku z rozpočtu do nového značení ulic. Na fasádách, plotech, ale i na uličních rozdělovnících přibyly červenobílé cedule s jejich označením. Město bude muset investovat další prostředky do přeznačení ulic. Tématu se budeme ještě věnovat.

Jaroslava Hohlová