Valná část jeho výroční a zároveň také volební schůze se v pátek večer odbývala v hotelu Bohmann kvůli výpadku proudu při svíčkách.

„Dnes nás čeká nejen výroční schůze, ale také nové volby předsednictva spolku,“ uvedl po přivítání tří desítek přítomných z obou stran hranice předseda přeshraničního spolku Hermann Plötz.

Po jeho shrnutí aktivit roku 2009 došlo na zprávu pokladníka Karla E. Soukupa o hospodaření spolku. Svojí svéráznou, ale ne špatnou češtinou pak doslova jednání rozsvítil kontrolor financí Franz Leitner.

„Měli bychom ale zlepšit i to, co se vloni nepodařilo. Tím je zvýšit zájem obou měst o dění v našem spolku,“ připomněl Plötz, který byl znovu zvolen předsedou.

Vedení spolku prošlo volbami beze změn. Českou stranu v něm zastupuje místopředseda Vlastimil Konrády a mezi přísedícími, kteří ´zeštíhleli´ z šesti na čtyři, jsou Jan Benda a Ladislav Hofmeister.

Stejně jako vloni uděloval Kruh přátel čestné uznání. Letos je obdržel netradičně za svitu svíček Antonín Konrády z Domažlic.

V diskuzi vystoupil exstarosta Domažlic, poslanec Jan Látka:

„Velice mne mrzí, že starostové obou měst zřejmě nechtějí v podpoře partnerství následovat své předchůdce. Nezbývá mi, než požádat pana starostu na domažlické straně, jestli by se to nemohlo zlepšit, případně se postarat, aby tam pro příští volební období byl jiný starosta.“

Kruh přátel by v letošním roce chtěl uspořádat výlet pro děti z Dětského domova z Nové Vsi do Furthu im Wald, dále pak také pro členy výlet do Regensburgu a k Walhalle.