„Často cestuji vlakem, ale tu a tam se stane, že namísto do vlaku jsem nasměrována do autobusu z důvodu výluky. Cestující při přestupu na autobus si dle mého názoru užívají docela nebezpečného místa, kterým je schodiště mezi vlakovým a autobusovým nádražím. Také jsem tudy procházela a byla jsem zděšena, v jakém stavu se toto exponované místo nachází,“ podělila se o svoji zkušenost Irena Řezníčková z Domažlic.

A není jediná. Schodiště nepřipomíná právě bezpečné místo. Schody jsou nakloněné a uprostřed schodiště je dokonce díra, ve které se bez problémů zaklíní celá noha. Řešení už se ale chystá. Železniční stanice i celé nádraží projdou zásadní proměnou. „Správa železnic nás na radnici již několikrát navštívila se svojí projektovou dokumentací, v níž je zahrnuta dřívější studie města na využití celé lokality. Schody, které vedou z autobusového nádraží směrem k výpravní budově, jsou ve vlastnictví dráhy. Počítá se s jejich odstraněním, nahradí je podchod vedoucí pod nádražními budovami na jednotlivá nástupiště s výtahy,“ řekl starosta Domažlic Stanislav Antoš s tím, že od autobusu bude vstup bezbariérový, stejně tak i od parkovacích míst pro osobní vozidla v blízkosti nádražních budov.

Rekonstrukce nádraží a jeho okolí bude součástí modernizace trati z Plzně přes Domažlice k hranicím s Německem. Připravovaná investice přinese zvýšení bezpečnosti, dojde ke zlepšení doprovodné infrastruktury stanic a zrušení většiny železničních přejezdů. Zároveň se zvýší komfort pro cestující, neboť všechna nástupiště budou plně bezbariérová, vybavena moderním informačním systémem a zlepší se i možnosti návazné autobusové dopravy. Trať bude elektrizována, což umožní nasazení moderních vlakových souprav, které jsou ekologičtější, tišší a pohodlnější pro cestující. „Konkrétně domažlické nádraží je součástí 3. stavební etapy, která zahrnuje úsek od Stodu přes Holýšov, Staňkov, Blížejov, Milavče, Domažlice, zastávku Domažlice město až po odbočku regionální trati směr Klenčí pod Čerchovem. Trať bude v úsecích Stod–Holýšov a Blížejov–Domažlice dvoukolejná, kromě její elektrizace a vybavení evropským zabezpečovacím systémem budou nově řešeny i všechny stanice a zastávky. V současné době má Správa železnic pro tuto etapu podanou žádost o územní rozhodnutí. Realizace samotné stavby se potom předpokládá v letech 2027–2030," uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.