Oslavy přesně v poledne otevře mše svatá v kolovečském kostele Zvěstování Panny Marie. Slavnostnímu zahájení je vyhrazena třináctá hodina před hasičskou zbrojnicí. Od čtrnácti hodin budou k vidění ukázky zásahů i vybavení hasičů a výstava s historickou i současnou technikou. V osmnáct hodin začíná taneční zábava.

Z historie, kterak ji zaznamenali sami Kolovečští, se dozvídáme, že podnětem založit hasičský sbor byla stále naléhavější potřeba boje proti zhoubným požárům, které městečko zasáhly a způsobovaly čím dál větší škody na soukromém i veřejném majetku. Přípravná schůze ke vzniku sboru se uskutečnila 10. února 1884 v hostinci U Šnajdrů. Zde byl také zvolen přípravný výbor a odeslána na okresní hejtmanství do Domažlic žádost o povolení k založení hasičského sboru.

Současně byly zaslány „Stanovy“, které vypracoval tehdejší řídící učitel Jan Engel. „Po kladném vyřízení žádosti se 12. května 1884 konala ustavující schůze sboru. Prvním předsedou byl zvolen Alois Černý a velitelem Antonín Šnajdr. Celkem bylo 25 činných a 15 přispívajících členů. Sbor převzal od obce dvoupístovou stříkačku na ruční provoz a koňský potah,“ uvádějí nynější dobrovolní hasiči z Kolovče.

Plných sedm desítek let sloužila hasičská zbrojnice postavená roku 1905. Předtím bylo vybavení uskladněno v obecní kůlně na staré radnici. Nová zbrojnice byla slavnostně otevřena 7. a 8. června 1975. Od té doby vyjížděl Sbor dobrovolných hasičů Koloveč k nespočtu zásahů, účastnit se jeho činnosti mají zájem stále noví členové - jak muži, tak ženy i mládež. Oceněním práce sboru je nesporně i to, že má soustavně možnost získávat modernější techniku.

Za citaci stojí také motto kolovečských hasičů. Ač vtipné, tak pravdivé a bez ironie: „Naším revírem je Koloveč a okolní region. Naše tempo je vražedné. Našimi protivníky jsou oheň, vichřice, čas a jiné těžko ovladatelné živly. Muži z jednotky dobrovolných hasičů Koloveč jsou připraveni ve dne v noci. Naším úkolem je chránit vaše zdraví, majetek a bezpečnost.“